Inicio Términos y Condiciones de Contratación

Términos y Condiciones de Contratación

Termes i condicions d'ús i de compra per www.nomadfestivalexperience.e

General

El lloc web www.nomadfestivalexperience.e (el "Lloc Web") pertany a Nomadfestival Mediterráneo, S.L.U., amb domicili social a Ronda Maiols 1 local 110-112, 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona (Espanya), amb C.I.F. B-66745134, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 45308, foli 60, full 483645 i amb correu electrònic de contacte info@nomadfestival.es (en endavant, Nomad Festival).

L'accés i ús del lloc web pels usuaris està regulada pels termes i condicions continguts en aquest document titulat "Condicions d'Ús i de Compra" (en endavant, les Condicions), així com per la Política de Cookies i la Política de Privacitat, que estan inclosos en les Condicions per referència. Abans d'utilitzar aquest lloc web, li preguem llegeixi amb atenció les Condicions així com la Política de Cookies i la Política de Privacitat.

Sense limitar l'anterior, el fet d'accedir i / o utilitzar el Lloc Web implica que l'usuari ha llegit i accepta sense reserves els termes recollits en la secció "Condicions d'Ús" d'aquestes condicions, que regulen en particular els termes i condicions aplicables l'accés i l'ús del Lloc web. Per això, l'usuari que no estigui d'acord en tot o en part amb les condicions d'ús s'haurà d'abstenir d'utilitzar el Lloc Web.

A més, aquestes Condicions recullen a la secció "Condicions de Compra" els termes i condicions de compra de les entrades de l'esdeveniment Nomad Festival Xperience Riudecols. En comprar les entrades, l'usuari haurà d'acceptar les Condicions. Si no està d'acord amb les mateixes, haurà d'abstenir de comprar entrades a través del lloc web.

Nomad Festival es reserva el dret a modificar, ampliar o reduir els continguts i serveis oferts a través del lloc web en qualsevol moment, així com la configuració d'aquest. A més, Nomad Festival podrà canviar o revisar, total o parcialment, els termes de les Condicions. Et sugerim que quan visiteu el lloc web o quan facis la compra d'entrades verifiquis les Condicions vigents.
 

Qualsevol consulta, queixa, reclamació o suggeriment pot realitzar-se a:
• Correu electrònic: info@nomadfestival.es
• Per correu postal: Nomadfestival Mediterraneo S.L.U., Carrer Ramon Casas 4, 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona.

Condicions de compra

Aquesta secció estableix els termes i condicions aplicables a la compra d'entrades realitzades en el Lloc Web. Si no compres entrades, aquesta secció no se't aplica.

1. Procés d'adquisició de les entrades al lloc web

Des de l'adquisició d'una entrada per al Nomad Festival L'Avellana Riudecols, aquesta no serà canviada, ni serà retornat el seu import, excepte en els supòsits expressament regulats en les presents Condicions Generals.

 

En el lloc web podrà comprar entrades per al festival Nomad Festival Riudecols. A la secció "entrades" podràs veure els diferents tipus d'entrades i abonaments disponibles per a la compra, així com les condicions que regulen l'accés al festival Nomad Festival Xperience Riudecols. 

Tingues en compte que els menors de dos anys podran accedir al festival de manera gratuïta.

També les persones residents a Riudecols tindran entrada gratuïta. Hauran d'acreditar-se amb el seu DNI o document oficial que ho demostri a taquilla.

     Procés de compra:

  1. En primer lloc tria el dia que vols vindre. A continuació, el tipus d'entrada que vols comprar. Al costat de cada entrada disposaràs d'una descripció detallada de les seves característiques. Totes les entrades estan subjectes, a més de a les condicions específiques pel tipus d'entrada que es descriu al costat del tipus d'entrada. 

  2. Un cop hagis seleccionat totes les entrades que desitges comprar, el següent és tramitar la comanda facilitant la informació que se't demana (nom i cognoms i correu electrònic) i que és necessària per fer la compra. També et demanarem que accepteu aquestes Condicions i la Política de Privacitat. Igualment, podràs sol·licitar rebre la nostra newsletter i / o les nostres comunicacions comercials per estar informat de tot el que passa a Nomad Festival.

  3. Abans de procedir a realitzar el pagament podràs revisar les dades facilitades per evitar errors en la compra d'entrades. No obstant això, si un cop realitzat el pagament observes algun error, si us plau posa't en contacte amb nosaltres de manera immediata a través de info@nomadfestival.es per intentar solucionar-ho.

  4. El pagament es realitzarà mitjançant Bizum o targeta bancària (d'entre les disponibles) a través de passarel·la de pagament segur d'Entitat Banc de Sabadell. Nomad Festival no té accés a les dades que facilitis per realitzar el pagament.

  5. La compra només serà efectiva quan Nomad Festival rebi confirmació del pagament per l'entitat bancària propietària de la passarel·la de pagament segur. Si, per algun motiu, la transacció resulta denegada per l'entitat bancària o fora parcialment realitzada, la comanda no serà processat i se't n'informarà.

  6. Confirmat el pagament i finalitzada la compra, rebràs la confirmació automàtica de la compra així com les entrades per correu electrònic. No cal que imprimeixis les entrades, les pots mostrar al teu mòbil.

2. Preus, forma de pagament i facturació
Les entrades indiquen el preu de venda en euros i inclouen l'Impost del Valor Afegit (IVA), facilitant informació desglossada del preu de l'entrada.

El pagament es realitzarà mitjançant targeta bancària a través de la passarel·la de pagament segur de Banc de Sabadell. Es podrà realitzar el pagament amb alguna de les targetes bancàries indicades.

Mitjançant l'acceptació de les Condicions, ens autoritzes expressament a emetre la factura simplificada en suport electrònic. Si vols factura (electrònica o en paper) escriu-nos a info@nomadfestival.es amb les dades necessàries per a emetre-la així com amb la indicació de si la prefereixes electrònica o en paper.

3. Devolucions
De conformitat amb la normativa aplicable, no és possible exercir el dret de desistiment o resolució en relació amb la compra d'entrades. Per tant, un cop adquirides les entrades no es canviaran ni es tornarà el seu import, excepte per causes previstes legalment (veure cancel·lació i alteració substancial).
La impossibilitat d'assistir al festival no dóna dret a la seva devolució ni canvi.
És important que abans de comprar les entrades t'asseguris del tipus d'entrada i del nombre que vols adquirir, ja que no podràs canviar-les ni tornar-les. Això no obstant, si durant el procés de compra un cop realitzat el pagament, observares algun error, si us plau posa't en contacte amb nosaltres de forma immediata a través de info@nomadfestival.es per intentar solucionar-ho.

Només en cas de cancel·lació del festival Nomad Festival L'Avellana Riudecols, això serà motiu de devolució de l'import de l'entrada, llevat que la cancel·lació es degui a causes fortuïtes o de força major. En cas de cancel·lació del festival sense que concorrin les causes anteriors, la devolució es pot sol·licitar dins el termini de quinze (15) dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació del festival. Transcorregut aquest termini, no s'admetrà cap devolució.

Nomad Festival es reserva el dret a realitzar canvis en el programa previst per al festival o a procedir a l'anul·lació o canvi de dia de determinats actes o actuacions, sense que això doni dret a cap indemnització.

4. Condicions d'ús de les entrades i accés al festival
La possessió de l'entrada no dóna dret al posseïdor o tercers a utilitzar-la amb finalitats publicitàries, de màrqueting o promoció, sortejos o concursos, llevat que Nomad Festival atorgui la seva autorització expressa per escrit.
Queda prohibida la revenda d'entrades i packs d'entrades. En cas de revenda es confiscarà o cancel·larà l'entrada sense dret a reemborsament.


Accés al festival
Per a l'accés dels menors de dos anys i les persones amb discapacitat de forma gratuïta, se'ls pot requerir que acreditin la seva condició en l'entrada al mateix (presentació del certificat o el carnet acreditatiu del grau de disminució, presentació del DNI o un altre document acreditatiu oficial). L'aparcament es gratuït, segons disponibilitat de places.


Nomad Festival podrà denegar l'accés als assistents en cas de detectar qualsevol anomalia en les entrades o altres acreditacions. Tota entrada, invitació corporativa, pack o passi arrugat, trencat o amb indicis de falsificació o adquirit il·lícitament autoritzarà Nomad Festival a privar els assistents de l'accés al recinte.
Nomad Festival podrà denegar l'accés al festival als assistents que tinguin una entrada vàlida per qüestions d'aforament o temes de seguretat justificats. En aquest supòsit, l'entrada podrà ser utilitzada altre dia.


Nomad Festival no es fa responsable de la pèrdua, deteriorament o robatori de les entrades o acreditacions.
No es permet accedir al recinte amb menjar, beguda, ampolles llaunes o objectes perillosos.
Nomad Festival podrà denegar l'accés al recinte o denegar la permanència en el mateix als assistents en cas d'incompliment d'aquestes condicions d'ús i / o de les indicacions de seguretat o d'organització del personal de Nomad Festival, així com en cas que puguin trobar-se en estat d'intoxicació o pugui presumir raonablement que es crearà una situació de risc o perill per al propi assistent o altres assistents.
Els assistents seran responsables en tots els casos per les seves pròpies accions i omissions que causin danys o lesions a béns o a tercers, així com dels menors al seu càrrec.
Nomad Festival no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de pertinences personals.
Un cop s'hagi accedit al recinte del festival, en el cas que s'abandoni per pluja o condicions climatològiques adverses, l'entrada utilitzada no donarà dret a accedir al festival un altre dia.

Menors d'edat

En l'esdeveniment Nomad Festival L'Avellana Riudecols tots els menors de 3 anys en endavant hauran de pagar l'entrada completa. Els menors de fins a 15 anys (inclosos) hauran d'assistir acompanyats d'un adult.


Al Nomad Festival L'Avellana Riudecols:
Els menors de 0 a 2 anys (inclosos) tenen entrada gratuïta.
Els menors de 3 a 12 anys (inclosos) han de pagar l'entrada infantil de 6 € (entrada de 1 dia). Han d'assistir acompanyats de pare, mare o tutor legal i serà obligatori mostrar el tiquet en el control d'accessos indicat.
Els menors de 13, 14 i 15 anys han de comprar l'entrada normal i assistir acompanyats de pare, mare o tutor legal.
Els menors a partir de 16 anys han de comprar l'entrada normal i podran entrar al recinte sense acompanyament ni cap tipus d'autorització.


En tot moment tant l'acompanyant com el menor hauran de portar el seu DNI o passaport per si fos requerit per part del personal de l'organització per acreditar la seva identitat. Durant la seva estada al recinte, l'acompanyant serà responsable de qualsevol acció que el menor realitzi.

En el cas d'estrangers hauran d'aportar els documents oportuns del seu país d'origen.
L'organització informa que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d'alcohol i tabac als menors de 18 anys. 


Dret d'imatge i propietat intel·lectual
 

NOMADFESTIVAL MEDITERRANEO S.L.U. informa que realitzarà fotografies i/o vídeos durant els seus esdeveniments que seran incorporades al registre d'activitats del tractament amb la finalitat de promocionar les seves activitats i serveis.

La base legítima d'aquest tractament és l'interès legítim del responsable i la correcta prestació del servei.
Aquestes imatges podran ser publicades a xarxes socials, a la pàgina web corporativa i en altres publicacions externes
com a blocs o revistes. Fora d'aquests supòsits, les vostres dades no seran cedides a tercers excepte obligació legal. Tampoc no es preveuen transferències internacionals de dades.

Tanmateix, el portador de l'entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses dins del recinte per diferents mitjans per a la posterior difusió informativa o promocional, i autoritza aquest ús, que serà responsabilitat de cada mitjà.
Queden reservats tots els drets d'imatge i propietat intel·lectual. Queda prohibida qualsevol filmació, enregistrament o reproducció a l'interior del recinte excepte autorització expressa de l'organització.
Aquestes accions poden suposar una acció penal o civil per danys.


Dubtes i fulles de reclamacions
En cas de dubte o consulta, hi ha informació disponible al web del festival. Les persones interessades poden sol·licitar per correu electrònic fulls de reclamació, que també estaran a la seva disposició en el lloc de celebració del festival i en el nostre domicili social.

​Última versió: Juliol 2022